Kontakt

SIEDZIBA SPÓŁKI
WENO Sp. z o.o. Technika Mocowań Sp.k.
ul. Opolska 19   ;     47-208 Większyce
tel. +48 77 40 61 680;  fax  +48 77 40 61 690
e - mail : info@weno.net.pl
NIP 7491955633  ;   REGON  532440566
 Z A R Z Ą D
Werner Jan Czaika - komplementariusz
tel. +48 77 40 61 680
e-mail : wczaika@weno.net.pl

Maria Szlachetko -komplementariusz
tel. +48 77 40 61 690
e-mail : mszlachetko@weno.net.pl

Norbert Jasiulek - komandytariusz
tel. +48 604 62 03 32
e-mail : njasiulek@weno.net.pl
DZIAŁ  HANDLOWY

Aneta Bogucka          

  tel. +48 660 46 59 65

 tel. +48 77 40 61 683
e - mail : info@weno.net.pl
 PRZEDSTAWICIELE  HANDLOWI
Michał Polański  -  woj. opolskie/śląskie
tel.  +48 728 82 92 02
e-mail : mpolanski@weno.net.pl
 
 
Zatrudnimy przedstawicieli handlowych
kontakt : praca@weno.net.plKontakt