Biblioteka techniczna

DOLOMIT

Zdjęcia i przykład zastosowania

GLACIER

Zdjęcia i przykład zastosowania

TREND

Zdjęcia i przykład zastosowania

CLASSIC

Zdjęcia i przykład zastosowania

Certyfikat tarasowy Megawood®

Wersja w języku angielskim

Przykłady kolorów

Przykład zmiany kolorów z upływem czasu

SIGNUM

Zdjęcia i przykład zastosowania

PREMIUM

Zdjęcia i przykład zastosowania

PREMIUM PLUS

Zdjęcia i przykład zastosowania

DYNUM

Zdjęcia i przykład zastosowania

Deska kosntrukcyjna

Przykłady zastosowań

DWU MKT-113

Deklaracja właściwości użytkowych DoP Nr. MKT-113 dla rozmiarów BZ plus: M8, M10, M12, M16, M20, M24, M27

DWU MKT-111

Deklaracja właściwości użytkowych DoP Nr. MKT-111 dla rozmiarów BZ plus: M10, M12, M16, M20

DWU MKT-211

Deklaracja właściwości użytkowych DoP Nr. MKT-211 dla rozmiarów B dla stali ocynkowanej galwanicznie: M6, M8, M10, M12, M16, M20. Dla stali ocynkowanej ogniowo: M8, M10, M12, M16, M20

Katalog 2017

Wkręty do ściany i dachu

DWU MKT-232

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-232

DWU MKT-231

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-231

DWU MKT-132

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-132

DWU MKT-131

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-131

DWU MKT-130

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-130

DWU MKT-123

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-123

DWU MKT-122

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-122

DWU MKT-121

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-121

DWU MKT-120

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-120

DWU MKT-440

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-440

DWU MKT-321

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-321

DWU MKT-320

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-320

DWU MKT-520

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-520

DWU MKT-621

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-621

DWU MKT-620

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-620

DWU MKT-331

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-331

DWU MKT-530

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-530

DWU MKT-430

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-430

ETA-99/0010

Europejska Ocena Techniczna ETA-99/0010

Certyfikat zgodności BZ Plus

Elementy do wieszaków rurowych do automatycznych systemów tryskaczowych

VdS CEA 4001

Zgodność z wytycznymi VdS CEA 4001:2014-04(05)/2018-01(06) do zastosowań do wodnych systemów gaśniczych na elementach betonowych

BZS D 05-601

Szwajcarska aprobata wstrząsowa dla BZ Plus i BZ-IG

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla BZ Plus i BZ-IG

Raport z oceny dla BZ Plus

Raport z oceny dla BZ plus w betonie z klasami wytrzymałości

DWU MKT-110

Deklaracja Właściwości Uzytkowych MKT-110

DWU MKT-210

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-210

DWU MKT-151

Deklaracja właściwości użytkowych MKT-151

DWU MKT-431

Dopuszczenie właściwości użytkowych MKT-431

DWU MKT-531

Dopuszczenie właściwości użytkowych MKT-531

DWU MKT-330

Dopuszczenie właściwości użytkowych MKT-330

DWU MKT-232

Dopuszczenie właściwości użytkowych MKT-232

DWU MKT-322

Dopuszczenie właściwości użytkowych MKT-322

Deklaracja LEED

Deklaracja LEED dla kotew rozprężnych i klejących prętów kotwiących ze stali ocynkowanej

Deklaracja DGNB

Deklaracja DGNB dla kotew rozprężnych i klejących prętów kotwiących ze stali ocynkowanej

Deklaracja LEED

Deklaracja LEED dla kotew rozprężnych i klejących prętów kotwiących ze stali nierdzewnej A4

Deklaracja DGNB

Deklaracja DGNB dla kotew rozprężnych i klejących prętów kotwiących ze stali nierdzewnej A4

ETA-01/0013

ETA-01/0013 dla kotew MKT B

ETA-06/0155

ETA-06/0155 dla kotew B A4 i HCR

Homologacja przeciwpożarowa

Homologacja przeciwpożarowa dla kotwy B

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla kotew B ETA-01/0013

Certyfikat kontroli produkcji

Certyfikat kontroli produkcji dla ETA-06/0155 dla kotew B A4 i HCR

Certyfikat zgodności B

Elementy do wieszaków rurowych do automatycznych systemów tryskaczowych

ETA 02/0030

ETA 02/0030 dla kotew do dużych obciążeń

VdS CEA 4001

Zgodność z wytycznymi VdS CEA 4001: 2014-04 (05) / 2018-01 (06) do zastosowań do wodnych systemów gaśniczych na elementach betonowych

BZS D 08-606

Szwajcarska aprobata wstrząsowa dla SZ-B, SZ-S, SZ-SK.

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla kotwy SZ

Raport ICC-ES

Raport ICC-ES dla kotwy SZ oraz SZ A4

ETA-09/0350

ETA-09/0350 dla systemu iniekcyjnego VME

Certyfikat zgodności VME

Certyfikat zgodności 0756-CPD-0273 dla systemu iniekcyjnego VME

Raport evaluacji ICC-ES VME

Raport evaluacji ICC-ES dla VME/VM-ME

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla systemu iniekcyjnego VME

ETA-13/0773

ETA-13/0773 dla VME

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla ETA-13/0773

ETA-07/0299

ETA-07/0299 dla systemu iniekcyjnego VME do zbrojenia po montażu

Aprobata DIBt Z-21.8-1872

Aprobata DIBt Z-21.8-1872 dla systemu iniekcyjnego VME do zbrojenia po montażu

Certyfikat zgodności VME

Certyfikat zgodności dla systemu iniekcyjnego VME do zbrojenia po montażu

ETA-11/0415

ETA-11/0415 dla VMU Plus do betonu

ETA-13/0909

ETA-13/0909 dla VMU Plus do kamienia

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla ETA-11/0415

Certyfikat stałości właś. użyt.

Certyfikat stałości właściwości użytkowych dla ETA-13/0909

Homologacja przeciwpożarowa

Homologacja przeciwpożarowa do stosowania w betonie Nr. EBB 170019_3

Raport ICC-ES ESR-4004

Raport ICC-ES ESR-4004 dla systemu iniekcyjnego VMU Plus

Raport oceny

Raport oceny dla VMU plus w murarstwie

ETA-11/0514

ETA-11/0514 dla VMU Plus do zbrojenia po montażu

Aprobata DIBt Z-21.8-2023

Aprobata DIBt Z-21.8-2023 dla VMU Plus do zbrojenia po montażu

Certyfikat zgodności

Certyfikat zgodności dla ETA-11/0514 dla VMU Plus do zbrojenia po montażu

DWU TS U8 Gecko

Deklaracja właściwości użytkowych Dop Nr.KEW-1109-CPD-1010-1-en

test

test